אחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא

חברת נתיבי ישראל החברה הלאומית  לתשתיות תחבורה במדינת ישראל אימצה את מכלול הערכים של אחריות תאגידית ומחויבת לפעול על פיהם מול כלל מחזיקי העניין שלה: ממשל תאגידי, איכות הסביבה, שרשרת אספקה, משתמשי הדרך, עובדים וקהילה  
מכאן, שיישום אחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא בחברת 'נתיבי ישראל' הוא אינו יעד, אלא גישה ניהולית עסקית אסטרטגית המסייעת לנהל סיכונים באופן מדויק יותר ולזהות הזדמנויות במרחב שאנו פועלים בו כדי ליצור ערך עבור חברת 'נתיבי ישראל' ועבור מחזיקי העניין שלה, והיא מתורגמת לשילוב בין שיקולים סביבתיים וחברתיים לבין שיקולים עסקיים בליבת הפעילות של החברה ברשת הכבישים והרכבות במדינת ־ישראל.  הנהלת חברת 'נתיבי ישראל' מאמינה כי ראייה סביבתית כוללת בתכניות העבודה השנתיות והרב־שנתיות שלה לצד שיתוף פעולה ודיאלוג רחב עם מחזיקי העניין שלה, יאפשרו לה להתמודד טוב יותר עם אתגרי הקיימות בפעילותה.
 
תכנית אסטרטגית לפיתוח בר ־ קיימא
בשנת 2015 החל בחברה תהליך פנימי לזיהוי נושאים מהותיים בתחום האחריות התאגידית והקיימות לשם הכנת תכנית אסטרטגית רב־שנתית בתחום בתהליך השתתפו גורמים מקצועיים – נציגיהן של יחידות בחברה. נקודת המוצא במתווה האסטרטגי ליישומה של גישת אחריות תאגידית וקיימות הייתה שחברת 'נתיבי ישראל' מקבלת על עצמה אחריות במרחבי ההשפעה שהיא פועלת בהם.
גיבוש תכנית אסטרטגית בעלת השפעה וממוקדת המותאמת לחברת נתיבי ישראל מעלה את הצורך לסקור את תחום הקיימות בחברות דומות בעולם, לזהות את הנושאים הזוכים להתייחסות בחברות אלו ולבחון כיצד הן פועלות בנושאים שהוגדרו על ידן כמהותיים, לבצע בחינה מעמיקה לנושאים אלו בחברת נתיבי ישראל תוך התאמה ייחודית ובראיה ניהולית עם עדשה נוספת של האחריות התאגידית. 
 
ניהול אחריות תאגידית ב'נתיבי ישראל'
ניהול האחריות התאגידית ופיתוח בר קיימא ב'נתיבי ישראל' ממוקם במטה מנכ"ל המאפשר ראייה רוחבית ומערכתית בנושאים השונים. הפעילות בתחום זה כוללת הכשרת עובדים מכלל החטיבות בחברה, שילוב הנושאים בתכניות העבודה של החטיבות, ריכוז ועדות שונות ואחריות לדיווחיות, ודיאלוג בנושאים הרלוונטיים. אחת לרבעון דירקטוריון החברה מקבל דיווח בועדת הכספים בדבר ההתקדמות בהטמעת התחום בחברה.
 
דוחות אחריות תאגידית 
לראשונה בשנת 2015 חובר דוח אחריות תאגידית פנימי בתחום האחריות התאגידית הדוח חובר בהתאם להנחיות הבינלאומיות של - (GRI -Global Reporting Initiative), על פי הנחיות GRI-G4, והמידע המוצג בו מבוסס על עבודתם המשותפת של גורמים רבים בחברה. 
לראשונה בשנת 2017, פורסם  הדוח הראשון של החברה הסוקר את הפעילות של החברה לשנת 2016 בתחום אחריות תאגידית וקיימות ומובעת בו התייחסות לרקע ההיסטורי של החברה ולפעילויות בעלות משמעות שנעשו גם בתקופה שקדמה לתקופה המדווחת. 
דוחות אחריות תאגידית הנם אמצעי נוסף עבורנו לשקף לעצמנו ולמחזיקי העניין שלנו מגוון תחומים הנובעים מפעילותה של חברת 'נתיבי ישראל' ופותח צוהר לפעילות שוטפת, מגוונת ורחבת היקף בתחום.
 
 
דירוג מעלה 
"מעלה" הוא ארגון גג של  החברות מהמובילות במשק הישראלי, מטרתו הראשית היא העלאת מודעות הסקטור העסקי לחשיבות האחריות התאגידית, ופועל לקידום נושאים של אחריות תאגידית ולפיתוח הסטנדרטים של ניהול אחראי בישראל. "מעלה"  מפעיל כלי מתודולוגי המדרג ביצועי אחריות תאגידית וקיימות בקרב חברות ציבוריות, ממשלתיות ופרטיות. בשנת 2016 השתתפה החברה בדירוג ציבורי, ודורגה בקטגורה זהב בתחום  התשתיות.
 
פורום מנהיגות לאחריות תאגידית 
בכל אחת מהחטיבות שלנו קיים "נאמן אחריות תאגידית", על מנת לאפשר ניהול אפקטיבי של העשייה בתחום וכן מעורבות מעמיקה של מספר עובדים גדול ככל הניתן. כל אחד מנאמני האחריות התאגידית מייצג את היחידה העסקית שלו ומהווה איש קשר להטמעת התהליכים השונים ברחבי החברה, וזאת לאחר שעברו הכשרה בינלאומית, מקצועית ומתאימה בתחום האחריות התאגידית על ידי ארגון ה GRI . 
על מנת ליצור שיתוף אפקטיבי ולאפשר תקשורת יעילה וזרימת אינפורמציה בין נאמני האחריות התאגידית ביחידות השונות, הוקם פורום מנהיגות לאחריות תאגידית.
הפורום מקיים מפגשים אחת לחציון, במסגרתו נפגשים נאמני האחריות התאגידית, מחליפים רשמים ומידע, עוברים הכשרות ומקבלים תכני העשרה בתחומים רלוונטיים.
 
מובילים חברתיים
בכל אחת מהחטיבות שלנו קיים מוביל חברתי, המובילים החברתיים בנתיבי ישראל אחראים על הקשר בין כל אחת מהחטיבות לבין השותפים הקהילתיים אשר נבחרו, התחום מנוהל על ידי חטיבת משאבים ומינהל בשיתוף מנהל אחריות תאגידית וזאת בסיוע "ציונות 2000" בישראל. 
המובילים החברתיים אחראים על הוצאה לפועל של אסטרטגית המעורבות החברתית אשר מתמקדת בילדים ובני נוער עד גיל 18, ברמת השטח ועל יצירת ושימור הקשר ארוך הטווח עם שותפינו הקהילתיים. בסיוע ההנהלה, אחראים המובילים על זיהוי צרכים חברתיים שנתיבי ישראל יכולה לתת להם מענה במקום בו הם פועלים ועל רתימת עובדים לפעילויות התנדבות.
 
יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא (Sustainable Development Goals‏, SDGs) בשפה העברית
יעדים לפיתוח בר-קיימא (Sustainable Development Goals‏, SDGs)  הנם כפי שהוצעו על ידי האו"ם, יעדים אלו נדונו לראשונה בוועידת האו"ם לפיתוח בר קיימא בריו דה ז'ניירו ("Rio+20") ביוני 2012.
המסמך אשר אושר במהלך שנת 2015 כולל 17 יעדים הכוללות מטרות משנה שמתייחסות לניהול וקידום נושאי קיימות. יעדים אלו כוללים חדשנות, מיגור העוני והרעב, שיפור הבריאות והחינוך, הפיכת הערים לבנות קיימא, מאבק נגד שינוי האקלים והגנה על אוקיינוסים וכו'. 
לראשונה בישראל חברת נתיבי ישראל תרגמה את המסמך של האו"ם לשפה העברית ומנגישה את היעדים כחלק מהפעילות שלה בתחום האחריות התאגידית ופיתוח בר קיימא. 
 
יעדים לשנת 2017 
בשנת 2017 נקדיש מאמצים נוספים לקידום נושא אחריות התאגידית ופיתוח בר־קיימא, נכשיר בקורס ייעודי בין לאומי של ה- GRI אנשי מפתח מכלל חטיבות החברה כדי שיקדמו ויטמיעו את התחום בחטיבות השונות, הן ביוזמות חדשות והן בתוכניות העבודה השוטפות. נבחן תקנים ומתודולוגיות בעולם לצורך קידום בניה ירוקה בתשתיות ופיתוח מערכות תחבורה בנות קיימא. 
כמו כן, נפעל להשבחת תשתיות ייעודיות לאיסוף נתונים, לניהול הפעילויות בצורה אינטגרטיבית וכן להרחבת התקדמות פעילותנו בתחומים של ממשל תאגידי, אתיקה, התייעלות אנרגטית, סביבת עבודה מכילה, נמשיך לפתח ולהעמיק את הדיאלוג מול שרשרת אספקה וננהל את הסיכונים של החברה תוך שימוש בעדשה ניהולית נוספת של קיימות ואחריות תאגידית. אני מודה לכם על ההתעניינות בדוח זה ומזמין את כלל מחזיקי העניין שלנו לפנות אלינו כדי שיחד נוכל לחשוב על דרכים חדשות, רלוונטיות ובנות קיימא לפיתוח נושאים, לעשייה, לדיאלוג, לדיווח ובעיקר כדי שנוכל כחברה לאומית להשתפר בתחום לרווחת כלל תושבי מדינת ישראל. 
 
לפניות בתחום האחריות התאגידית ופיתוח בר קיימא ניתן לפנות: 
עדי גמליאל, מנהל אחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא 
adi@iroads.co.il