איכות הסביבה

מדינה מתקדמת חייבת להבטיח לאזרחיה מערכת דרכים מפותחת, המתפקדת ביעילות, בשילוב עם מערכות תחבורה משלימות. פיתוחה של מערכת הדרכים בא לענות הן על צרכי האדם והן על צרכי הסביבה שבה הוא חי, תוך שמירה על המשאבים, לטובת הדורות הבאים. לפיכך, היא חייבת להיות מתוכננת כחלק אינטגראלי של מערכות אורבניות ושל שטחים פתוחים. עקרונות סביבתיים המיושמים כיום הלכה למעשה ע"י נתיבי ישראל נועדו ליצור כביש ידידותי למשתמש ובה בעת גם לסביבה.