התכנית הרב-שנתית החדשה 2011-2016

התכנית הרב-שנתית החדשה 2011-2016

בשנת 2011 החלה החברה ביישום תכנית עבודה שתלווה אותה עד לשנת 2016 ותעניק למדינה ולאזרחיה רשת כבישים חדישה ונוחה.

התוכנית הרב-שנתית, בהיקף כספי של עשרות מיליארדי שקלים, אושרה על ידי משרדי התחבורה והאוצר לאחר שהחברה עמדה בהצלחה בביצוע תכנית העבודה הראשונה שלה לשנים 2006-2010.

אסטרטגיה

בהתאם לתחזיות עליהן מבוססת תמ"א 35 (תוכנית מתאר ארצית), בשנת 2020 תמנה אוכלוסיית ישראל כ-10.5 מיליון תושבים. בהנחה שרמת המינוע תגיע לשיעור של כ-400 כלי רכב לכל 1,000 תושבים (בהתאם למקובל במדינות המערב), הרי שמספר כלי הרכב צפוי להגיע לסך של 4.2 מיליוני כלי רכב, בהשוואה לסך של כ-2.1 מיליוני כלי רכב בשנת 2005 (כלומר, גידול של כ-100%). תכנית העבודה לפיתוח רשת הדרכים הבינעירונית צריכה לדאוג לתשתית כבישים מתאימה שתאפשר את נוחות ובטיחות הנסיעה של כל כלי הרכב.
מהפכת פיתוח תשתיות התחבורה הנמצאת כבר בעיצומה תורגש ביתר שאת בשנים הקרובות ובסופן: יוקמו 95 מחלפים חדשים, יורחבו 230 ק"מ של כבישים קיימים ויסללו 135 ק"מ של מסילות רכבת וכבישים חדשים על ידי נתיבי ישראל.
התכנית שגובשה על ידי משרד התחבורה, משרד האוצר ונתיבי ישראל היא תוכנית עבודה בהיקף של כ-27  מיליארד ₪, בנוסף לחלקה של החברה בביצוע תוכנית "נתיבי ישראל" בהיקף של 10.8 מיליארד ₪.

תכנית העבודה

תכנית העבודה הרב שנתית כוללת מגוון התמחויות ותחומים: פיתוח רשת הכבישים הבינעירונית, פרויקטים בטיחותיים ונקודתיים, פיתוח מסילות רכבת, אחזקה שוטפת, אחזקה מונעת, תכנון וקידום זמינות לפרויקטים עתידיים, תפעול מערכת בקרת תנועה, מו"פ וסטנדרטיזציה.
בתכנון הפרויקטים החדשים תיתן החברה גם את הדעת לגידול החד במספר רוכבי האופניים, הטמעת טכנולוגיות ירוקות כגון שימוש בגומי ממוחזר בתערובת האספלט וכן יינתן דגש על הארכיטקטורה והאסתטיקה של הפרויקטים.

עקרונות התכנית

 • תקציב רב-שנתי התומך בפעילות המתמשכת  של נתיבי ישראל
 • טיפול בנגע תאונות הדרכים והגברת הבטיחות בכבישים
 • פיתוח והרחבת רשת הדרכים, הגברת הניצול של תוואי הדרכים הקיימות ושיפור רמת השירות בדרכים
 • תחזוקה ושמירה על רמת שירות נאותה ברשת הכבישים הבינעירונית.
 • שמירה על ערכי איכות הסביבה
 • שילוב הסקטור הפרטי במימון ובביצוע פרויקטים

שיקולים מרכזיים בבניית התכנית

 • הגדלת הבטיחות והורדת מספר תאונות הדרכים ברשת הדרכים הבין עירונית - ניטור קטעי הדרך והצמתים ברשת הדרכים הבינעירונית מאפשר מעקב אחר מוקדי סיכון לתאונות דרכים. במסגרת התוכנית הרב שנתית, ישודרגו קטעי דרך וצמתים שזוהו כנקודות תורפה.
 • פיתוח הנגב והגליל - בהתאם למדיניות פיזור האוכלוסין של הממשלה, ניתן דגש לפיתוח הנגב והגליל. בהתאם מתוכנן ביצועם של 14 פרויקטים בהיקף של כ-3 מיליארד ₪ בגליל ובנגב (לא כולל את תוכנית נתיבי ישראל בה תקים החברה פרויקטים ב-10.8 מיליארד ₪ ).
 • מדיניות פיתוח אינטגרטיבית - בהתאם למדיניות משרד התחבורה, תוכנית העבודה הרב שנתית כוללת מספר פרויקטי תחבורה המשלימים את תוכניות הפיתוח של נמלי הים והתחבורה הציבורית.
 • שיתוף הסקטור הפרטי - במסגרת תוכנית החומש לשנים 2006-2010 פורסמו מספר מכרזים לביצוע פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי, כדוגמת דרך מס' 431. במסגרת התוכנית החדשה, יאותרו פרויקטים אשר יכולים להתבצע הן ע"י הסקטור הפרטי (PPP) והן בתכנון ביצוע (DB).
 • אחזקה - החברה תמשיך להשקיע בשמירה על רמת האחזקה של רשת הדרכים הבינעירונית, בהתאם לסקרים מקצועיים המבוצעים ע"י מערכת המנ"מ (מערכת ניהול מיסעות). מערכת זו מאפשרת מתן ציון איכותי ובטיחותי לכל קטע דרך באחריות החברה, על מנת שניתן יהיה לבצע מעקב ברמה המספרית. מדדי הדרכים בארץ נבדקים בהשוואה למקובל במדינות שונות בעולם וכן ביחס לנתוני הבסיס של כל דרך. מדדים אלה משמשים גם לצורך ביצוע בקרת איכות אחר קבלנים פרטיים המטפלים באחזקת דרכים בהתאם למודל PFI.

תקציב

אמדן הפרויקטים החדשים בתכנית הרב שנתית מוערך בכ-13 מיליארד ₪. היקף ההוצאה בשנים 2011-2016 בגין פרויקטים אלה מוערך בכ-8.8 מיליארד.
התכנית לפיתוח רשת הכבישים הארצית כוללת גם פרויקטים אשר החברה החלה בביצועם במהלך השנים 2011-2010 ("פרויקטים מתוקצבים"). היקף ההוצאה בשנים 2011-2016 בגין פרויקטים אלו עומד על 3.3 מיליארד ₪.
בנוסף, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1421 מיום 24.2.2010, החברה מקדמת פרויקטים בהיקף של כ-10.8 מיליארד ₪, וזאת כחלק מתכנית "נתיבי ישראל". התכנית כוללת מספר פרויקטים תחבורתיים, הן מסילות רכבת כבדה והן כבישים, ביניהם מסילת העמק, מסילת עכו-כרמיאל, גולני-עמיעד ומחלף גולני. היקף ההוצאה בגין פרויקטים אלה בשנים 2011-2016 צפוי לעמוד על כ-8.5 מיליארד ₪.
רשת הכבישים הבינעירונית מהווה את אחת ההשקעות עתירות ההון הגדולות במדינה. היקף הנכסים כולל בין היתר, 7,500 ק"מ מסלול, מחלפים, גשרים, מנהרות, מערכות חשמל ורמזורים. שווי הנכסים מוערך בכ-100 מיליארד ₪. בהתאם ועל מנת לשמר את ערכם של הנכסים, יושקעו במהלך השנים 2011-2016 6.7 מיליארד ₪ לביצוע אחזקה שוטפת ומונעת.
היקף ההשקעה המתוכנן במהלך התוכנית הרב שנתית בפרויקטי בטיחות ובפרויקטים נקודתיים עומד על כ-1.8 מיליארד ₪.
בתכנית העבודה מתוכננת השלמת הקמת מערכת בקרת תנועה. המערכת תשמש לניהול התנועה וטיפול באירועים חריגים.
בתחום המו"פ והסטנדרטיזציה היעד המרכזי של החברה הוא ייזום וביצוע מחקרים בתחום סלילת הכבישים וקידום פתרונות וטכנולוגיות שיישומם יתרום תרומה משמעותית לרמת שירות גבוהה ובטוחה לנהגים, תוך מודעות לנושאי איכות הסביבה.