כנסים ואירועים

כותרת קובץ להורדה
יום עיון- דגשים והנחיות מקצועיות להליך מדידות ורישום - 30.04.2018
יום עיון הנדסת גשרים 2017
יום עיון הנדסת גשרים 2016
כנס LED - נובמבר 2014
יום עיון - תיקון 101 לחוק התכנון והבניה 21.5.14
יום עיון הנחיות חדשות לתכנון נופי וסביבתי - 26.11.13
כנס מנהלי פרויקטים וקבלנים 3/6/13
INFRAVATION מאי 2013
סימפוזיון מו"פ בינ"ל 2010
כנס מו"פ הרביעי- יוני 2011
כנס מו"פ השלישי- ינואר 2011