מאגר ספקים וקבלנים

כל הזכויות שמורות לנתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ.
אין להעתיק, אין  להעביר לצד שלישי, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני אחר - כל חלק שהוא מהחומר המפורסם באתר ובכלל זה את הנהלים המפורסמים בו. שימוש מסחרי, מכל סוג שהוא, בחומר הכלול באתר זה, אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת ובכתב מנתיבי ישראל בישראל בע"מ.

בתחום יועצי תקשורת וקשרי קהילה - ניתן לפנות לאגף דוברות, EstyN@iroads.co.il.

כותרת קובץ להורדה
הסמכת יצרני ומתקיני שלטים ותמרורים
הסמכת ספקי גופי תאורה
הסמכת קבלני סימון כבישים
הסמכת מפעלי אספלט
הסמכת ספקי מדידת גליות באמצעות מד פרופיל אינרציאלי
מעקות בטיחות
הסמכה לקבוצות פיזור אספלט
יועצי תקשורת וקשרי קהילה