אישור מוצרים חדשים

נתיבי ישראל בתוקף היותה גוף לאומי מוביל בתחום סלילת, אחזקת וניהול רשת הכבישים בארץ, מקבלת הצעות מיזמים, מתכננים, מנהלי פרוייקטים וגורמים נוספים לגבי שימוש בחומרים, מוצרים וטכנולוגיות חדשות, להלן "מוצרים חדשים". מוצרים חדשים מיועדים לשיפור ויעול תהליכי העבודה של החברה מוטמעים לאחר תהליך בחינה בשימוש בעבודות סלילה, אחזקה, בטיחות, ניהול תנועה וכד'.

אגף מחקר ופיתוח הנו הגורם האחראי לתהליך בחינת ואישור מוצרים חדשים לשימוש בכבישים שבאחריות החברה. תהליך האישור והבחינה נעשה לצרכי החברה בלבד ואיננו משמש כגושפנקא רשמית ו/או "תו תקן" כלפי גורמים חיצוניים לחברה. יחד עם זאת גורמי תשתית רבים רואים במפרטי החברה ומוצרים שאושרו לשימוש על ידי  החברה כ"סמן ימני" והכרה כי מוצרים אלו מתאימים לשימוש בתשתיות דרכים. תהליך הבחינה של מוצר חדש מבוצע על ידי צוות בחינת מוצר מקצועי המאפיין את הדרישות והתנאים לבדיקת כל מוצר ומוצר ואחראי לבחינת טיב ותפקוד המוצר בפועל. ממצאי הבחינה מבוקרים על ידי וועדת היגוי  אשר תפקידה להבטיח כי נבחנים כלל ההיבטים הנוגעים לפעילות החברה. תהליך בחינת המוצר יכול להסתמך על "לימוד משרד" הכולל בחינה של מסמכים כגון תווי תקן, דוחות מחקר ואישורי קבלה של רשויות דרך אחרות או גופים רשמיים העוסקים בהערכה ואישור מוצרים. התהליך יכול להיות גם תהליך מורכב וארוך עד כדי שנים מספר במקרה של צורך בתהליכי ניסוי והערכה בתנאי שטח. בסיומו של הליך מונפקת תעודת אישור מוצר המוצגת באתר החברה לצד מפרטים ליישום והוראות לאחזקה, דבר המבטיח זמינות המידע בכל עת לעובדי החברה, קבלניה, מתכנניה וכל דכפין.  

המטרה שלנו הנה שיפור מתמיד ואימוץ של מוצרים חדשים לשיפור חווית ואיכות הנסיעה בכבישים שלנו לצד קיצור לוחות זמנים, שיפור הבטיחות הארכת הקיים.

קבלת אישור נתיבי ישראל למוצרים חדשים הוא תנאי לשימוש בהם בפרויקטים השונים של החברה.

מוצרים

    

 

      

 

               

 

טכנולוגיות ומיכון

              

 

              

 

מוצרים

ציוד הנדסי מכונת TRIMMER - חברה תנועה פתוחה בע"מ

ציוד הנדסי מכונת TRIMMER דגם T23SM להסרת סימון קיים חד רכיבי בשיטת התזה כדוריות פלדה מאושר לשימוש לחב' תנועה פתוחה בע"מ

הציוד הנדסי מכונת TRIMMER - חברת קונפינו בע"מ

הציוד הנדסי מכונת TRIMMER דגם T23SM להסרת סימון קיים חד רכיבי בשיטת התזה כדוריות פלדה מאושר לשימוש לחב' קונפינו בע"מ

ציוד הנדסי מכונת BLASTRAC - נתיבי זהב בע"מ

ציוד הנדסי מכונת BLASTRAC דגם DS 10 להסרת סימון קיים חד רכיבי בשיטת התזה כדוריות פלדה מאושר לשימוש לחב' נתיבי זהב בע"מ  

ציוד הנדסי מכונת BLASTERS INC - חב' נתיבי המפרץ בע"מ

ציוד הנדסי מכונת BLASTERS INC  להסרת סימון קיים חד ודו-רכיבי בשיטת מים לחץ גבוה מאושר לשימוש לחב' נתיבי המפרץ בע"מ

ציוד הנדסי מכונת GOFF - חב' נתיבי המפרץ בע"מ

ציוד הנדסי מכונת GOFF  מסוג 26D13 להסרת סימון קיים חד רכיבי בשיטת התזה כדוריות פלדה מאושר לשימוש לחב' נתיבי המפרץ בע"מ

ציוד הנדסי מכונת 2400 ARC - חב' הכביש הבטוח בע"מ

ציוד הנדסי מכונת 2400 ARC  להסרת סימון קיים חד ודו-רכיבי בשיטת מים לחץ גבוה מאושר לשימוש לחב' הכביש הבטוח בע"מ

ציוד הנדסי מכונת BLASTRAC - חב' הכביש הבטוח בע"מ

ציוד הנדסי מכונת BLASTRAC דגם DS 10 להסרת סימון קיים חד רכיבי בשיטת התזה כדוריות פלדה מאושר לשימוש לחב' הכביש הבטוח בע"מ  

ציוד הנדסי TRIMMER - חב' אלקיים בע"מ

הציוד הנדסי מכונת TRIMMER דגם T23SM להסרת סימון קיים חד רכיבי בשיטת התזה כדוריות פלדה מאושר לשימוש לחב' אלקיים בע"מ

יריעות מחזירות אור ליצור שילוט ותמרור

יריעות מחזירות אור ליצור שילוט ותמרור המסופק על ידי חברת א''.ש.ר . גרפיקס בע"מ

יריעות מחזירות אור ליצירי שילוט ותמרור-סידרת ORALITE

יריעות מחזירות אור ליצירי שילוט ותמרור המסופק על ידי חברת דגש גטר בע"מ

יריעות מחזירות אור ליצירי שילוט ותמרור

יריעות מחזירות אור ליצירי שילוט ותמרור המסופק על ידי חברת  3M ישראל בע"מ

מכונה לאיטום סדקים

מכונה לאיטום סדקים המסופק על ידי חברת שות ורד בר כבישים ופיתוח בע"מ

מערכת לאיטום סדקים בחום - MAGMA GEN IV 150 SKID

חברת אחים רוקח-עבודות ציבוריות בע"מ

חומר לאטימה לסדקים בכבישים ליישום חם - פוליטאר 61

חומר לאיטום סדקים בחם המסופק על ידי חברת פזקר בע"מ

חומר לאיטום סדקים - POLYFLEX

חומר לאיטום סדקים המסופק על ידי חברת ש.ו.ת ורד בר כבישים ופיתוח בע"מ

חומר לאיטום סדקים בחום - CRACKMASTER PLHT

חומר לאיטום סדקים בחומם המסופק על ידי חברה נתיבי זהב בע"מ

חומר אורגני לספיגת שמנים-OILEX

חומר אורגני לספיגת שמנים וזיהומים מקומיים שמקורם במערכות מכניות של כלי-רכב מפני המיסעות

רשת STABILENKA

רשת STABILENKA מיועדת לשריון סוללות ומדרונות. המוצר מיוצר ע"י "HUESKER SYNTHETIC GMBH & CO", גרמניה. המוצר משווק ע"י אדמיר טכנולוגיות (1991) בע"מ.

רשת FORTRAC GEOGRIDS

רשת FORTRAC GEOGRIDS מיועדת לחיזוק מדרונות בעלי שיפוע מרבי 70 מעלות. המוצר מיוצר ע"י "HUESKER SYNTHETIC GMBH & CO, גרמניה. המוצר משווק ע"י אדמיר טכנולוגיות (1991) בע"מ.

יריעת TENCATE MIRAFI GEOLON PET

יריעת TENCATE MIRAFI GEOLON PETהמיועדת לשריון סוללות. המוצר מיוצר ע"י TENCATE GEOSYNTHETICS NETHERLANDS. המוצר משווק ע"י חברת איזוליט מונופורם איטום. התמונה בנספח לאישור אינה ...

חומר לסתימת בורות במסעות אספלט

אקסל – אספלט קר פולימרי להטלאה קבועה

חומר לסתימת בורות במסעות אספלט

ראקטיב אספלט - חומר לסתימת בורות במסעות אספלט המסופק על ידי חב' DEVTEK דבקים טכנולוגיים בע"מ.

חומר לסתימת בורות במסעות אספלט

טכנו-אספלט - חומר לסתימת בורות במסעות אספלט המסופק על ידי חב' וינקלר ישראל.

סמן מחזיר אור חד-צדדי בגוון צהוב, דגם ARC II של חב' RAYOLITE

המוצר מיועד לשימוש למטרת הבאות: הדגש ותוספת לסימני צבע (ספק: חברת גוליבר).

מערכת לאיטום סדקים בחום

מערכת לאיטום סדקים בחום (ספק: חברת א.מ.צ. שמש 1990 בע"מ) MAGMA 110 MELTER APPLICATOR

מערכת לאיטום סדקים בחום

מערכת לאיטום סדקים בחום (ספק: חברת א.בוטון) MAGMA 110 MELTER APPLICATOR

רשת פלדה מחרבית

רשת פלדה מירחבית המסופקת, על ידי חברת רתם רשתות פלדה 3ד' בע"מ , השימוש : לדיפון תעלות ניקוז מבטון.

ציוד הנדסי "WATERBLASTING TECHNOLOGIES"

הציוד נועד להסרת סימון קיים חד רכיבי, סימון תרמופלסטי במרקם חלק ובמרקם משונן, סימון פלסטי קר במרקם חלק, במרקם משונן ובמרקם "דמעות" בשיטה של התזת מים בלחץ גבוה

מערכת לסתימת בורות ושקעי חריצה בשיטת התזת תערובת אגרגט אמולסיה/תחליב-ביטומן "DURA PATCHER" (חברת נתיבי המפרץ)

המכונה מיועדת למטרת סתימת בורות בשיטת התזת תערובת אגרגט/תחליב - ביטומן. משווקת בארץ ע"י :נתיבי המפרץ

חומר למילוי סדקים "סייפטרק אינפיל"

חומר לאיתום חריצים באספלט ובטון. מסופק על ידי חברת רוטל נטוורקס בע"מ

מערכת לסתימת בורות ושקעי חריצה בשיטת התזת תערובת אגרגט אמולסיה/תחליב-ביטומן "Jet Patcher" (חברת J.P.I. (Jetpatcher Israel) Ltd)

המוצר מיועד לשימוש למטרות: א. סתימת בורות ושקעי חריצה ב. תיקון שוליים J.P.I. (Jetpatcher Israel) Ltd - הוסמכה כקבלן לסתימת בורות בשיטת התזת תערובת אגרגט/תחליב - ביטומן בכבישים