מחלף גהה עובר הגהה

מחלף גהה עובר הגהה

פיתוח עסקי חדש בנתיבי ישראל: החברה נכנסת לתחום שילוט החוצות ותאפשר הצבת שילוט על גשרים ומחלפים בתחום הדרך העירונית.

במסגרת פיילוט פיתוח עסקי של נתיבי ישראל שיצא לדרכו, יהיה מחלף גהה הראשון מתוך שורה של מבנים הנדסיים, גשרים ומחלפים שבאחריות החברה  שיושכרו לצורך הצבת שילוט חוצות.
הפיילוט יבחן את האפשרות להפוך לנדל"ן מניב חלק מאלפי ק"מ של כבישים, גשרים ומחלפים העומדים לרשות החברה, על ידי ניצול חלק קטן מהשטחים לצורכי פרסום חוצות מסחרי.

הפיילוט הראשון החל במחלף גהה, דרכו עוברים מדי יום מאות אלפי כלי רכב. עיקר הנהגים שיחשפו לשלטי הפרסום שיוצבו במחלף גהה הם אלה הממתינים  ברמזורים והנוסעים בדרך העירונית 481 בין הערים פתח תקווה, רמת גן ובני ברק. הנוסעים על כביש 4 לא ייחשפו לשלטי הפרסום, בהתאם למגבלות חוק הדרכים שילוט.
הקמתו של גשר גהה הושלמה לפני כ-20 שנה בצומת הכבישים 4 ו-481 (ציר ז'בוטינסקי). המחלף נקרא על שמו של המרכז לבריאות הנפש הנמצא בסמוך.   נתיבי ישראל קבעה את מיקום השלט וגדלו בהתאם לחוק הדרכים שילוט, חוקי העזר העירוניים ודרישות הבטיחות.
השילוט יוקם לאורכו של גשר גהה – באחד המחלפים העמוסים ביותר במדינה, בו חולפים מדי יום למעלה מ 350 אלף כלי רכב,  ומכאן פוטנציאל החשיפה  של שלטי הפרסומת.
זכיינית הפרסום בגשר גהה היא קבוצת "הדיה" שתשכיר את שטחי הפרסום לחברות מסחריות. החברות מגלות עניין רב הן בשל החשיפה הגדולה במחלף העמוס והן בשל האפשרות למתג את הגשר.