מחקר ופיתוח

אגף מו"פ וסטנדרטיזציה של החברה מוביל את פעילות המו"פ בתחום תשתיות הדרכים והכבישים בישראל. האגף משמש מוקד ידע חיוני התורם לשיפור האיכות, הבטיחות ורמת השירות ברשת הדרכים הבינעירונית.

במסגרת פעילות מו"פ יוזמת החברה ומבצעת מחקרים בעלי אופי יישומי ומייצרת סטנדרטים אחידים לניהול, לתכנון ולביצוע פרויקטים בתחומי התשתית.

תוצרי הפרויקטים מובילים לעדכון הנחיות תכנון ומפרטים ולפיתוח או אישור שימוש במוצרים או בטכנולוגיות חדשות. אלה מוטמעים בעבודה השוטפת של האגפים השונים בחברה ומשמשים את כלל העוסקים בענף.

בשילוב אקדמיה ומשרדי הנדסה אזרחית מובילים, ותוך סקירה מקיפה של הניסיון הבינלאומי בתחום, הקימה מחלקת הסטנדרטיזציה מערכת של מסמכים הנדסיים שמכילה: מפרט כללי לעבודות סלילה וגישור  (להלן 'המפרט'), מחירון עבודות סלילה וגישור ונהלי הסמכה לספקים/קבלנים. המסמכים מתעדכנים באופן שוטף ומשמשים כלי עבודה בסיסיים להתקשרויות ולניהול פרויקטים.

לחץ כאן להרחבה בנושא סטנדרטיזציה

יעדי האגף

פיתוח יעיל של כלים וטכנולוגיות המיועדים להשגת המטרות הבאות:

  • שמירה על חיי אדם
  • הפחתת גודש התנועה בכבישים ושיפור נוחות הנסיעה
  • שיפור איכות התהליכים ושיטות העבודה בחברה
  • שיפור איכות החיים והסביבה

מחקרים

 גאומטריה, תנועה ובטיחות     בטונים וגשרים

 
מסעות ותשתיות                  איכות הסביבה

מחקרים בנושאים שונים          ניקוז

 

המרכז ליזמות טכנולוגית-עסקית

המרכז הוקם במשותף ע"י אגף מו"פ ותחום פיתוח עסקי, במטרה לקדם הקמת פרויקטים משותפים עם האקדמיה ועם תאגידי תעשיה בתחומי העיסוק של החברה. המרכז מעמיד לטובת הפרויקטים את התשתיות, את מתקני התחבורה שבאחריות החברה ואת מערכת הקשרים הענפה עם גורמים מרכזיים בענף בארץ ובחו"ל בתמורה לתמריצים כלכליים. לעתים מציע המרכז מימון חלקי למיזמים חדשים לצורך פיתוח ובדיקת מוצרים חדשניים. מרכז היזמות מחפש מוצרים חדשניים וטכנולוגיות פורצות דרך בדגש על פיתוח בר-קיימא, תחרותיות ופוטנציאל מסחרי.

תחומי ההתעניינות של החברה כוללים, בין השאר: תכנון ויישום מתודולוגיות וחומרים בתחום התשתית שיגבירו את הבטיחות בדרכים, יפחיתו את עלות הסלילה, האחזקה והפיקוח, ו/או יקדמו את השמירה על איכות הסביבה.