מידע לספקים

אזור זה מכיל מידע לקבלנים ולספקים עמם מתקשרת נתיבי ישראל לצורך ביצוע עבודות ו/או מתן שירותים.

המידע כולל הסברים, הדרכה וטפסים הרלוונטיים להתקשרויות אשר עורכת החברה.

שרשור חתימות מנהלי פרוייקטים

לציבור מנהלי הפרויקטים, מצ"ב המסמכים/הקבצים הבאים:

  • מסמך שרשור חתימות - אותו יש להחזיר חתום לאדם אשורוב, לא יאוחר מ- 1.2.18
  • מכתב הסבר הצהרת מנהל פרויקט
  • מצגת הסבר על התהליך
  • תקנות החברות הממשלתיות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי

לדף המפרט בנושא - לחץ כאן 

השכרת פקחים לצורך הכוונת תנועה

לכל המעוניין - החברה משכירה פקחים לצורך הכוונת תנועה. 
במסגרת שירות זה ניתן לפנות למחלקה לפיתוח עסקי על מנת לשכור פקחי תנועה לצורך הכוונת תנועה באתרי עבודה בדרכים תמורת תשלום.

התממשקות מערכת דקל למערכת "מענה"

חברת נתיבי ישראל מפרסמת מדי שנה מכרזים רבים, להם מוגשות מאות הצעות. כל תהליך הגשת המכרז והשוואת ההצעות מתבצע באמצעות מערכת "מענה", מערכת לניהול מכרזים שפותחה בחברה. כידוע, ראשיתו של התהליך הוא הכנת כתב כמויות באמצעות תוכנה חיצונית ובטעינתו למערכת זו.

אנו שמחים להודיע כי מעתה ואילך קיימת האפשרות לטעון למערכת 'מענה' גם קבצי כתבי כמויות שהופקו ממערכת 'דקל'. יתר על כן, נשמח לבחון בעתיד גם אפשרות לפיתוח פתרון התממשקות עבור תוכנות נוספות להכנת כתבי כמויות הקיימות בשוק.

נשמח להמשיך לפעול במשותף לטובת שיפור השירות וייעול תהליכי העבודה של החברה מול ספקיה. בכל שאלה או בקשה, הנכם מוזמנים לפנות למנהל קשרי ספקים בתחום המחשוב בטלפון 03-7355964 או בדוא"ל: IT_Connections@iroads.co.il.

הודעה לקבלני מעקות בטיחות:

כל המידע בנושא מעקות בטיחות נמצא במידע לספקים -> מאגר ספקים וקבלנים