מסילות רכבת - מבנה עליון, איתות ותקשורת

מסילות רכבת - מבנה עליון, איתות ותקשורת

מבנה עליון, איתות ותקשורת - מסילות עכו-כרמיאל, חיפה-בית שאן והרצליה-כפר סבא.

 

תקציב הפרויקט: 1,600 מיליון ₪

תיאור הפרויקט

הקמת מבנה עליון, איתות ותקשורת בפרויקטים המסילתיים.

מנהל הפרויקט: אילן רוזנפלד – אתגר הנדסה ויעוץ בע"מ
קבלנים מבצעים: לסיכו - שיכון ובינוי - DB Bahnbau

הפרויקט כולל את המסילות הבאות:

מסילת עכו-כרמיאל

מאזור נעמן, דרומית לעכו ועד הכניסה הראשית לכרמיאל - 22 ק"מ של מסילה מחושמלת כפולה לנוסעים ולמטענים. לאורך המסילה שתי תחנות, אחיהוד וכרמיאל.

בשטח קיבוץ עין המפרץ יוקם אתר התארגנות תפעולי בגודל של כ-70 דונם. 

עבודות המסילה כוללות גם ביצוע עבודות תקשורת רכבתית, ניהול קבלנים ממונים בתחום איתות ותקשורת ותיאום עם קבלן החישמול של רכבת ישראל.

באזור מנהרת גילון יבוצעו עבודות בינוי כאשר בפורטל המזרחי יבנה מרכז אנרגיה בשטח של כ-900 מ"ר וחדר פיקוד של כיבוי אש. בתוך מנהרות גילון יבנו חדרים טכניים בכל 17 מנהרות הקשר שמקשרות בין המנהרות הראשיות ויותקנו מערכות איוורור, מיזוג אויר, תאורת חירום, כריזת חירום, גילוי אש וכיבוי אש. המסילות במנהרות גילון יבוצעו על גבי מיסעה קשיחה (Slab Track).

עם סיום הפרויקט יהיה אחראי הקבלן להליך בדיקות והרצות עד למסירה מושלמת להפעלה על ידי רכבת ישראל.

מועד סיום מתוכנן: אפריל 2017.

מסילת העמק (חיפה - בית-שאן)

מאזור גשר פז בחיפה ועד מבואות העיר בית שאן - 58 ק"מ של מסילה בודדת, לא מחושמלת, לנוסעים ולמטענים. לאורך המסילה 5 תחנות נוסעים - לב המפרץ, כפר יהושע, כפר ברוך, עפולה ובית שאן.

במסגרת העבודה יבצע הקבלן אתר התארגנות תפעולי בגודל של כ-60 דונם בשטח כפר יהושע וכן אתר לאיחסון חצץ בשטח עין חרוד, אשר יוסב בסוף הפרויקט לאתר תחזוקה רכבתי.

מלבד הנחת המסילה, יבצע הקבלן עבודות תקשורת ותיאום עבודות איתות ותקשורת שיבוצעו על ידי קבלנים ממונים. עם סיום הפרויקט יהיה אחראי הקבלן להליך בדיקות והרצות עד למסירה מושלמת להפעלה על ידי רכבת ישראל.

מועד סיום מתוכנן: ינואר 2017

עדכונים מהשטח:

 • באוגוסט 2014 החל הקבלן בבניית אתר התארגנות בכפר יהושע, הכולל עיבוד שתית, פיזור והידוק שכבות מילוי ומצעים והצבת משרדים לניהול הפרוייקט. החלו גם עבודות חישוף אתר לאחסון חצץ בתל יוסף.
 • בתאריך 14.9.14 החל פיזור שכבת חצץ ראשונה באמצעות מגמר אלקטרוני.
 • בניית אתר התארגנות בכפר יהושע
 • בניית אתר התארגנות בכפר יהושע
 • בניית אתר התארגנות בכפר יהושע
 • פיזור שכבת חצץ ראשונה במסילת העמק
 • פיזור שכבת חצץ ראשונה במסילת העמק
 • פיזור שכבת חצץ ראשונה במסילת העמק
 • פיזור שכבת חצץ ראשונה במסילת העמק
 • פיזור שכבת חצץ ראשונה במסילת העמק
 • פיזור שכבת חצץ ראשונה במסילת העמק
 • פיזור חצץ במגמר המיועד לפיזור חצץ מדגם SUPER 1900-2 VOGELE
 • פיזור חצץ במגמר המיועד לפיזור חצץ מדגם SUPER 1900-2 VOGELE

 

מסילת הרצליה-כפר סבא (כביש 531)

מתחנת רכבת סוקולוב בהוד השרון ועד תחנת הרצליה, כ-9 ק"מ של מסילה כפולה מחושמלת לאורך כביש 531 וכ-5 ק"מ מסילה כפולה מחושמלת לאורך כביש 20. לאורך המסילה שתי תחנות נוסעים - ברעננה דרום וברעננה מערב. 

במסגרת העבודה יבצע הקבלן הנחת מסילות על גבי חצץ וכן מסילות על גבי מיסעה קשיחה במנהרת רעננה דרום. הקבלן יבצע עבודות תקשורת וכן תיאום עבודות איתות ותקשורת על ידי קבלנים ממונים. עם סיום הפרויקט יהיה אחראי הקבלן להליך בדיקות והרצות עד למסירה מושלמת להפעלה על ידי רכבת ישראל.

מועד סיום מתוכנן: ספטמבר 2017

 

מה בפרויקט

 • בניית מסילה
 • עבודות תקשורת
 • בניית מרכז אנרגיה במנהרות גילון וחדרים טכניים במנהרות המקשרות
 • מערכות אלקטרו-מכניות במנהרות גילון ובמנהרות עפולה
 • הקמת 3 אתרי התארגנות רכבתיים
 • תאום קבלנים ממונים – איתות, תקשורת קווית, תקשורת אלחוטית, בטחון ובטיחות, חשמול.
 • ביצוע בדיקות והרצות אינטגרטיביות
 • מסירה סופית לרכבת ישראל
 • מסילות רכבת - מבנה עליון, איתות ותקשורת
 • מסילות רכבת - מבנה עליון, איתות ותקשורת
 • מסילות רכבת - מבנה עליון, איתות ותקשורת