נכסי החברה

   הון הדרכים של החברה מסתכם בכ-100 מיליארד ₪