קוד הממשל התאגידי

קוד הממשל התאגידי

קוד הממשל התאגידי מסביר ומסדיר את מערכות היחסים בין האורגנים השונים, בבואם להניע תהליכי קבלת החלטות. הקוד מורכב מאוסף עקרונות וכללים בדבר דרך ניהול החברה והפיקוח עליה, הכוללים בין היתר אחריות ושקיפות, בהתאם לעקרונות המאפיינים את הממשל התאגידי. תכלית הקוד היא  לייצר מסגרת ניהולית ברורה ומוגדרת מראש ולתמוך בהשגת יעדיה האסטרטגיים של החברה. ממשל תאגידי תקין בחברה יוביל לצמיחה עסקית, לייעול  עבודת הדירקטוריון וההנהלה.