שיפור הבטיחות

אחת ממטרותיה העיקריות של התוכנית הרב שנתית הינה שיפור בטיחות הנסיעה ברשת הדרכים שבאחריות החברה. תאונות הדרכים מהוות בעיה לאומית ומניעתן מצויה בראש סדר העדיפות הלאומי. בשנת 2009 נהרגו בכבישי מדינת ישראל 352 אנשים ב-78,247 תאונות דרכים וסך הנזק הכלכלי שנגרם מוערך בכ-8 מיליארד ₪ המהווים כ-1.3% מהתמ"ג.

העלאת רמת הבטיחות ברשת הדרכים מתבצעת בשני נדבכים עיקריים:

  1. במסגרת ביצוע פרויקטי פיתוח משולבים אלמנטים בטיחותיים המגבירים את בטיחות הנסיעה בדרך, ובכלל זה - הרחבת דרך לדו-מסלולית, הקמת מחלפים, התקנה והחלפת אביזרי בטיחות, רמזור צמתים וכיוצ"ב.
  2. במסגרת התוכנית הרב שנתית יבוצעו פרויקטים קטנים במוקדי סיכון בהיקף של כ-1.7 מיליארד ₪. כחלק ממדיניות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים להפחתת מספר תאונות הדרכים בכלל וברשת הדרכים הבין עירונית בפרט, הוכנה ע"י נתיבי ישראל תוכנית כוללת לאיתור מוקדי סיכון ברשת הדרכים שבאחריות החברה ולמתן פתרונות מידיים לבעיות הבטיחות במוקדי סיכון אלו. במסגרת זו יטופלו נקודות וקטעים בהם אותרו בעיות בטיחות.

טיפול בנקודות תורפה ומוקדי סיכון

אזורי סיכון, על פי הגדרת משרד התחבורה, הינם קטעי כביש באורך קילומטר, בהם אירעו 3 תאונות דרכים עם נפגעים בשנה האחרונה ו-10 תאונות דרכים ב-3 השנים האחרונות. מידי שנה מאותרות כ-250 נקודות תורפה כאלה בתחום מערכת הכבישים שבאחריות החברה.
תוכנית העבודה של אגף הבטיחות בנויה על איתור מוקדי הסיכון וקידום פרוגרמה תכנונית שתהווה פתרון הנדסי בהתאם לסוג התאונות ולמיקומן ובהתחשב במגבלות התקציב, זמינות הקרקע וכד'.
איתור נקודות התורפה וקביעת סדרי העדיפויות בפרויקטי בטיחות נעשים באמצעות מערכת ניהול בטיחות (מנ"ב) שמהווה חלק ממערכת ניהול אחזקה. צמתים וקטעי דרך, הנמצאים ברמת סיכון גבוהה ואינם מיועדים לפיתוח בשנה הקרובה, מטופלים דרך אגף הבטיחות אשר מאתר ומטפל נקודתית במקור הבעיה הבטיחותית. אגף הבטיחות בודק את השטח, מזהה את מאפייני התאונות, עורך תרשימים וסקיצות וקובע את הדרך המתאימה לטיפול הנקודתי בשיתוף עם נציגים של משטרת ישראל, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה.
האגף מקבל דיווחים שוטפים ממשטרת ישראל, מנתח את הנתונים על פי סוגי התאונות ומאפייני הדרך והתנועה, ומטפל בבעיה באמצעים כמו שיפור תאורת לילה, הקמת מפרדות קשיחות לאזורים של תאונות חזיתיות ועוד, בהתאם לגורמים המסכנים את התנועה. תיקונים מסוג זה מתרחשים באופן שוטף דרך המרחבים השונים.
שיטת העבודה על פרויקטים שהוגדרו כמוקדי סיכון, על פי נהקריטריונים שפורטו לעיל, הוכיחה את עצמה כשבעקבות הפרויקטים שבוצעו בשנים 2008-2010 הייתה ירידה של 33% במספר תאונות הדרכים מהתקופה שלפני הטיפול.

בטיחות פסיבית, בטיחות אקטיבית

באופן כללי ניתן לחלק את אמצעי הבטיחות בכביש לפסיביים ואקטיביים. הראשונים כוללים את ההתקנים המסייעים לנהג להתמצא בסביבתו ולקבל החלטות נבונות בנהיגה: תאורה, תמרורים, שלטים, סימוני צבע (רגילים ומרעידים), 'עיני חתול', מפרדות נתיבים, ואף אופי האספלט עצמו. אמצעי הבטיחות האקטיביים מיועדים לצמצם את חומרת הפגיעה במקרה שהתרחשה תאונה: מעקות, מתקנים סופגי אנרגיה וצדי דרך 'סלחניים' (למשל, רצועות מפלט נקיות ממכשולים).

תשתיות דרך סלחניות

בעבר נהוג היה לסלול כבישים בעלי שוליים צרים או חסרי שוליים. כיום, לכל צד מיסעה יש שוליים מיוצבי אספלט. שוליים בטיחותיים אלה משמשים לעצירה או למעבר רכב חירום בעת הצורך. כתוצאה מייצוב השוליים נמנעות תאונות עצמיות הנובעות ממעבר בלתי מבוקר מהשוליים למיסעה. הכביש עצמו ומתקני הדרך נהפכו בשנים האחרונות לידידותיים יותר למשתמשים בהם בזכות מחקרים שבחנו את התנהגותם של נהגים ואת הטעויות שהם נוטים לבצע. אחד מהשינויים הוא הרחקתם מהשוליים של עצים עבי גזע ועמודים מיותרים. אם מדובר בעמודים חיוניים, כמו עמודים הנושאים שילוט או תימרור, הם מוגנים על ידי גדר בטיחות. שדה הראייה, בעיקר בצמתים ובעקומות, נבחן במשנה זהירות ומוסדר באופן מיטבי וגם הגיאומטריה ותוואי הדרך נבחנים בקפדנות מהפן הבטיחותי.

הפרדוקס של צדי הדרך

צדי דרך סלחניים, הכוללים בין השאר רצועות מפלט נקיות ממכשולים כעמודים ותעלות, מגבירים את הבטיחות בכביש – אך גם יוצרים בעיה: הם עלולים לגרום לנהגים לחוש ביטחון יתר ולהגביר את מהירותם. כתוצאה מכך עלולים הנוסעים להיפגע באופן חמור יותר אם תתרחש תאונת דרכים. עם זאת, היתרונות עולים על החסרונות, ומדובר באחד מאמצעי ההגנה האקטיביים היעילים ביותר. כדי להגביר את יעילותם אף יותר, פועלת חב' נתיבי ישראל לביטול הפרשי הגובה הנוצרים בשולי כבישים רבים אשר עלולים להביא להתהפכות במקרה של גלישה מהירה לתוכם.

אחזקה מונעת

מחקרים מצביעים על כך ששיפור האיכות של פני הכביש מקטין את היקף התאונות בכ-20%. לצורך כך מבוצעות עבודות שיקום וריבוד, המביאות לשיפור מצב המיסעה והגברת רמת הניקוז. שיפור פני הכביש מחזק את כושר האחיזה של צמיגי המכוניות שנעות על הכביש.

אבזור בטיחותי

בנתיבי ישראל מוקדשת תשומת לב רבה לשיפור תחום האבזור הבטיחותי. בין השאר, שוקדים בחברה על שילוט ותימרור בולטים וברורים יותר, התקנת 'עיני חתול' המדגישות את הניתוב, פינוי מפגעי דרך, הסרת שלטים בלתי חוקיים המסיחים את עיני הנהגים מהדרך וסימון הנתיבים תוך שימוש בצבע הנכון ובמינון המדויק.

בטיחות באתרי עבודה

אתרי העבודה הינם אזורים המועדים לתאונות. ההתערבות בשגרת התנועה גורמת לציבור הנהגים לשנות את אופן הנסיעה ולהסתגל לשינויים בלתי צפויים. שאלת הבטיחות באתרי עבודה זוכה לתשומת לב רבה בכל פרויקט של נתיבי ישראל. בכל שלבי התכנון והביצוע של הפרויקט מועברות תוכניות העבודה לבדיקה ולאישור בטיחותי של אגף הבטיחות.
החברה נוקטת בגישה בלתי סלחנית כלפי הקבלנים בשמירה על נהלי הבטיחות של משרד הכלכלה. יועצי בטיחות מסתובבים ומבקרים באתרי עבודה ומטילים קנסות על חריגות מכללי הבטיחות.