תכנון וביצוע

במחיצה זו מרוכזות רוב ההנחיות לשימוש מתכנני החברה במקצועות השונים.
 

המסמכים חולקו לפי:

הנחיות תכנון
מגדיר משימות תכנון
נוהל CAD
טפסי בקרה עצמית של המתכננים
פרטים סטנדרטיים
טפסים
 

בנוסף מופנים המתכננים למסמכים נוספים:

- מפרטי החברה
- מחירון החברה
- נהלים
- הנחיות נוספות של משרד התחבורה (כפי שמפורסם באתר שלהם)
 

מסמכים רלוונטיים נוספים ניתן למצוא בקישורים הבאים:

 
 
לאור הצפת המידע הקיים היום בתחום התכנון ובכלל ריכזנו את הנחיות התכנון ברשימה המצורפת בקישור שלהלן:

מטרת הרשימה הינה בראש וראשונה לפרוס בפני המתכננים ומנהלי הפרויקטים את הרשימה המלאה של הנחיות התכנון שיש לתכנן לפיה וכן לרכז ספרות מקצועית וטיוטות הנחיות שנמצאות בעבודה ויסייעו לתהליך התכנון.
למען הסר ספק, רשימה זו איננה מבטלת הנחיות קיימות שלא מופיעות ברשימה זו.
כמו כן חשוב לציין כי כל התקנים מחייבים ע"פ חוק גם אם לא נרשמו ברשימה זו.