תכנית רב שנתית 2006-2010

תכנית רב שנתית 2006-2010

עם הקמתה של נתיבי ישראל גובשה תכנית עבודה רב שנתית - תכנית החומש. החברה עמדה בכל יעדי תוכנית החומש לשנים
2006-2010.

פרויקט הדגל של תכנית זו הוא כביש 431.

התכנית הרב שנתית (תכנית חומש) החליפה את תכנית העבודה החד שנתית שהיתה נהוגה במעצ. עצם אישורה ותקצובה מראש של תכנית רב שנתית מעניקה מידה של וודאות כי התכנית לא תסבול מטלטלות ושינויים והפרויקטים המתכננים אכן יבוצעו ויושלמו במועד. 
בין יתרונותיה המרכזיים של התכנית הרב-שנתית:

  • חיזוק מעמד התכנית ועקרונותיה להצמד לכללי תיקצוב, עמידה בלוחות זמנים והקפדה על איכות גבוהה.
  • יצירת עמוד שדרה רב-שנתי לרשת הדרכים הארצית.
  • היכולת להתמודד תקציבית עם פרויקטים מורכבים שהקמתם נמשכת שנים.

אסטרטגיה

עם הקמת נתיבי ישראל החלה הכנת תכנית העבודה הרב-שנתית שלה, אשר קבעה את סדרי העדיפויות של החברה ושימשה בסיס לפעילותה. האסטרטגיה של החברה החדשה התבססה על "תוכנית רבדים".
"תכנית רבדים" משמשת כמתווה העליון של מערכת הדרכים הראשיות בישראל. בבסיס התוכנית תפיסה תכנונית, הוליסטית, הכוללת תכניות המשכיות בביצוע ופרויקטים חדשים. התכנית פותחה בנתיבי ישראל, על בסיס תכניות מתאר ארציות.
תכנית הרבדים מבחינה בין רובד עליון, המהווה את מערכת הדרכים הראשיות לבין הרובד המשני, המקשר כל נקודה אל הרובד העליון.
הרובד העליון מורכב מ-4 דרכי אורך (כבישים 2,4,6,90) ו-16 דרכי רוחב (מכביש 85 בצפון ועד כביש 25 בנגב), היוצרים יחד רשת 'שתי וערב'. הרובד העליון ייסלל במתכונת כבישים מהירים (מחלפים, דו מסלולי, מענה לנפחי תנועה ועומסים גבוהים). ברובד המשני יבוצעו בעיקר שיפורים בטיחותיים ופתרון בעיות נקודתיות.

לב התכנית

  • פיתוח כבישים מהירים וראשיים
  • פיתוח כבישי רוחב
  • הקטנת הצפיפות בדרכים ופיתוח כבישים בטוחים וסלחניים
  • שיפור גישה למרכזים מטרופולינים ולמרכזי תעסוקה
  • קיצור זמני הנסיעה בין הפריפריה למרכז
  • שיפור הנגישות האזורית והנגישות המקומית
  • שיפור השירות לכלל משתמשי הכביש

מימוש התכנית הרב-שנתית הראשונה של החברה (2006-2010) הציב אמות מידה חסרות תקדים בקרב החברות הממשלתיות בישראל. תכנית העבודה הרב שנתית מומשה במלואה ואפשרה את קידומם של הפרויקטים בצורה מתוכננת ועקבית, תוך שמירה על רמת וודאות גבוהה. ככלל, החברה עמדה ביעדים הנגזרים מהתוכנית המאושרת, דבר המצביע על יכולת החברה ליישם תוכנית עבודה בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים, תוך עמידה בלוחות הזמנים, שמירה על מסגרות תקציב והקפדה על איכות העבודה.
 

תקציב תכנית החומש 2006-2010: