logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ;
;

שאלות ותשובות בתחום החוזים וההתקשרויות

.
מהו ספק?

שם כולל לכל נותני השירותים וספקי הטובין החיצוניים הכלולים במאגר, בכללם: קבלנים, מנהלי פרויקטים, מתכננים, יועצים, ספקי טובין, וספקי שירותים אחרים.

כיצד ניתן להיות ספק בחברת נתיבי ישראל?

על מנת להיות ספק בחברת נתיבי ישראל ניתן לפעול בשני ערוצים עיקריים:

1. רישום למאגרי החברה - כל מאגר בחברה נפתח לרישום של ספקים אחת לשנה. תכנית העבודה לשנת 2020 למאגרים נמצאת באתר חברת נתיבי ישראל, יש להגיש מועמדות במועד פתיחת המאגר לרישום ובהתאם לתנאי הסף של המאגרים.

להלן המסלול באתר החברה:

"מידע לספקים ומכרזים"-> "מכרזים" ->"רישום למאגר ספקים מומחים" -> "תכניות עבודה לפרסום וריענון מאגרי"/ רישום למאגר (במידה והוא פתוח).

2. מכרז פומבי - החברה מפרסמת מכרזים בתחומים שונים באתר החברה באופן שוטף, ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהגיש מועמדות.

המלצתנו הינה להירשם לעדכונים באתר חברת נתיבי ישראל הן בעמוד בו מפורסמים המכרזים והן בעמוד הרישום למאגרים ובכך לקבל עדכונים בדחיפה.

כיצד משתמשים במערכת SAP לניהול מאגרים?

לאחרונה שיפרנו ופרסמנו מחדש עבורכם את המדריך לשימוש במערכת באתר החברה, להלן מסלול:

"מידע לספקים ומכרזים" ← "מכרזים" ← "הודעות ועדכונים לספקים" ← "מדריך לספקים – שימוש במערכת SAP לניהול מאגרים".

 

להלן קישור:

מדריך לספקים – שימוש במערכת SAP לניהול מאגרים

 

כיצד ניתן להוסיף עובדים למאגר?

ניתן להוסיף עובדים למאגר רק במועד פתיחת המאגר לרישום של ספקים, אחת לשנה בהתאם לתכנית העבודה. באתר החברה מפורסמת תכנית העבודה השנתית לפרסום וריענון מאגרים ("מידע לספקים ומכרזים" – "רישום למאגר ספקים מומחים"). ספק יכול להגיש בקשה להוספת מועמדים מטעמו רק במועד פתיחת המאגר ובכפוף לעמידת המועמדים בתנאי הסף הקבועים למאגר זה. ההגשה מבוצעת דרך מערכת SAP מאגרים באמצעות שימוש ביוזר. לשאלות נוספות ניתן לפנות למחלקת מאגרי ספקים: RishomS@iroads.co.il

כיצד ניתן לבצע החלפה של מתכנן / מנהל פרויקט שזכו במכרז מסגרת?

ככלל, העובדים שזכו במכרז המסגרת הם אלו שיעניקו את השירותים לחברה.

במידה ומבוקש לבצע החלפה של מתכנן או מנהל פרויקט שזכו מכוח המכרז, יש לבצע פנייה למחלקת מאגרי ספקים, להבהיר מי העובד אותו מבוקש להחליף, מה הסיבה בגינה מבוקש להחליפו וכן מי העובד שמבוקש להעמיד במקומו.

המועמד המחליף יידרש לעמוד בכל תנאי הסף והאיכות שנקבעו בהליך המכרזי המקורי ועל כן יש להעביר את כלל האסמכתאות הנדרשות בהתאם למסמכי המכרז. לאחר הליך בדיקה של איכות וסף, ינוקד העובד המחליף ויאושר על ידי וועדת המכרזים. רק בכפוף לאישור זה, ניתן יהיה לבצע החלפה.

לפרטים והבהרות ניתן לפנות למנהלת מחלקת מאגרי ספקים, אסתי ראובני, בדוא"ל: estir@iroads.co.il  או בטל: 03-7355888

כיצד ניתן לדעת באילו מאגרים אני, כספק, רשום ועם אילו עובדים?
המערכת הממוחשבת לניהול מאגרים – SAP מאפשרת לכל ספק הרשום במאגרים או מאגרי המסגרת לעיין בכל הנתונים שלו לרבות רשימת מאגרים, רשימת עובדים, נתונים כלליים של הספק ועובדיו.
כיצד מבצעים עדכון נתונים אישיים?

באמצעות כניסה למערכת הממוחשבת לניהול מאגרים – SAP, שם ניתן לבצע עדכון עצמאי של נתונים שונים (כתובת, דוא"ל, מספרי טלפון, אנשי קשר ועוד).

שימו לב!

עדכון בנוגע לשינוי במצבת כוח האדם שלכם חייב להתבצע מיד עם קרות השינוי ובאמצעות פנייה למחלקת מאגרי ספקים בדוא"ל: RishomS@iroads.co.il

כיצד ניתן לדעת מי איש הקשר בחטיבת חוזים והתקשרויות?

באתר החברה מפורסמת רשימת אנשי הקשר בחטיבת החוזים וההתקשרויות, תפקידים, טלפונים וכתובת דוא"ל לנוחיותכם ושימושכם. להלן המסלול: "מידע לספקים ומכרזים" ← "מכרזים" ← "הודעות ועדכונים לספקים". להלן רשימת אנשי הקשר ופרטיהם.

 

כיצד ניתן להתעדכן לגבי פרסום מכרז / מאגר?
ניתן להירשם לעדכונים באתר חברת נתיבי ישראל הן בעמוד בו מפורסמים המכרזים והן בעמוד הרישום למאגרים ובכך לקבל עדכונים בדחיפה. ניתן להירשם לעדכונים בנושאים מסוימים או לכלל הנושאים.
מי הגורם שמטפל בענייני ואסקו?

כדי להגיש בקשה לקבלת ואסקו (יוזר) למערכות החברה, יש להיות ספק פעיל של החברה (רשום במאגר/ זכה במכרז / בעל חוזים פעילים). יש להגיש בקשה באתר חברת נתיבי ישראל במסלול:

"מידע לספקים ומכרזים" – "מידע לספקים" – "טפסים מערכות מידע".

להלן קישור:

טפסים מערכות מידע

למידע אודות סטטוס בקשה שכבר הוגשה, ניתן לפנות לגברת אוולין קמלו בחטיבת חוזים והתקשרויות בטל:

 03-7355242.

מהם הכללים להגשת חשבונות בחברה?
 1. חשבון העסקה צריך להיות מופנה לחברת נתיבי ישראל.
 2. בחשבון נדרש שיופיע תאריך מסמך, לוגו של הספק, מספר הח.פ./ ע.מ., חתימה וחותמת שלו ומספר סידורי של החשבון.
 3. חובה לכתוב על החשבון מהו התאריך האחרון לביצוע העבודות עבורן מוגש החשבון. (תאריך סיום הביצוע צריך להיות לפני המועד בו מוגש החשבון).
 4. בחשבון צריך לפרט מהי העבודה שבוצעה ובמידה וישנם נספחים רלוונטיים – יש לצרף אותם לחשבון (פירוט שעות עבודה וכו').
 5. במידה ומוגשת חשבונית מס יש לדאוג להעביר את מסמך המקור.
 6. מומלץ להימנע מהגשת חשבונית עסקה, יש להגיש חשבון עסקה או חשבונית מס.
 7. אם מדובר בחשבון הראשון או החשבון האחרון שמוגש עבור הפרויקט אנא ציינו שמדובר בחשבון ראשון או סופי בהתאמה.
 8. במידה והעבודה בוצעה לפני יותר מחצי שנה מיום הגשת החשבון, יש לצרף מכתב הסבר להגשה באיחור.
כיצד ניתן לדעת מהו סטטוס החשבון שהוגש?

ניתן לראות את התחנה בה מצוי החשבון במערכת חשבונות דיגיטליים (מערכת חשבונות מומחים).

ככל ומדובר בחשבון ידני, ניתן לבדוק מול מנהל הפרויקט או הגורם המקצועי המלווה בחברה נתיבי ישראל, וכן מול מחלקת בדיקת חשבונות בחברה.

קיבלתי חוזה / הזמנת עבודה חדשה - מה השלב הבא?
בגוף הזמנת העבודה שהתקבלה מופיע איש הקשר מטעם החברה, המלווה את הפרויקט, יש לפנות אליו על מנת לקבל ממנו הנחיות להמשך פעולה.
איך מקימים בקשה להוראת שינוי למתכנן למימוש שלב ב'?
 • אופן הקמת הבקשה - בכדי להקים בקשה להוראת שינוי במערכת ניתן לפנות למוקד SAP בטל: 03-7355888 על מנת לקבל סיוע.
 • טפסים - באתר חברת נתיבי ישראל ניתן למצוא את כלל הטפסים הנדרשים לטובת הקמת הוראת שינוי. לנוחיותכם להלן קישור:

טפסים

 • בנוסף, ניתן לפנות למנהל הפרויקט לטובת קבלת הסבר.
איך מקימים בקשה להוראת שינוי למתכנן על עבור פיקוח עליון?

מדובר בבקשה שמוגשת אך ורק במסגרת מכרז 2/17 למתכנני על.

קיימים שני מצבים אפשריים:

 • כאשר קיימת שורה של פיקוח עליון בהזמנה –יש לצרף גיליון שכ"ט מאושר לשלב ב' + טופס בקשה למימוש שלב ב'+ הצהרת מתכנן.
 • במידה ולא קיימת שורה של פיקוח עליון בהזמנה – יש לצרף גיליון שכ"ט מאושר לשלב ב' + טופס אישור מעבר שלב + הצהרת מתכנן.
האם בהצהרת המתכנן צריך להצהיר גם על סכום דמי פתיחת תיק עבור גורמי תשתית?
לא. התשלום עבור גורמי התשתית מבוצע בהתאם לחשבוניות ששולמו ע"י המתכנן בפועל.
בהוראות שינוי – האם אפשר להגיש את שלב הפיקוח עליון לפני שמגישים מימוש שלב ב' בחוזה?
כן, אין מניעה להגיש פיקוח עליון לפני שלב ב'.
האם אפשר לקבל את מסמכי המכרז בקבצי וורד?
לא, מסמכי המכרז לא ניתנים לעריכה ועל כן יש להורידם מאתר החברה וחשוב לשים לב לנוסח המעודכן/ הבהרות למכרז.
האם אפשר להגיש הצעה למכרז בדוא"ל?
לא, יש להגיש פיסית למשרדי החברה, לתיבת המכרזים הממוקמת בקומת הכניסה במשרדי החברה.
באיזה אופן ניתן לשלם דמי השתתפות במכרז?

באמצעות אתר האינטרנט של החברה בלשונית "מידע לספקים ומכרזים" – "מכרזים". יש להזין את מספר המכרז ולאחר כניסה למכרז הרלבנטי – לחיצה על "לתשלום".

או

במשרדי החברה באמצעות המחאה

או

בבנק הדואר באמצעות שובר שניתן לקבל במשרדי החברה.

לא יתקבל במשרדי החברה תשלום במזומן.

יש לתאם הגעה מראש באמצעות הטלפון עם הגב' איריס שבתאי – בטלפון מס' 03-7355758, או הגב' רות אהרון בטלפון מס' 03-7355942.

מה גובה התשלום שיש לשלם על דמי השתתפות במכרז?
בכל מכרז בו קיימת דרישה לתשלום דמי השתתפות, ייעשה התשלום בהתאם לסכום הקבוע בהזמנה להציע הצעות של אותו מכרז.
היכן מופיעים מסמכי המכרז?
באתר חברת נתיבי ישראל במסלול: "מידע לספקים ומכרזים" › "מכרזים" › הזנת מספר המכרז.
מה צריך לכלול במכתב בקשה למינוי של ספק ממאגר/ מאגר מסגרת?

להלן רשימת הפרטים שיש לכלול במכתב הבקשה:

 1. מספר כביש ושם פרויקט.
 2. הסבר קצר על הפרויקט עצמו.
 3. יש לציין האם מדובר במתכנן (לציין את סוג המתכנן)/ יועץ / מנה"פ.
 4. המינוי הוא לכל שלבי התכנון ולכן יש לציין את השלב לגביו מוגש שכ"ט נשוא הבקשה.
 5. יש לציין שההתקשרות נדרשת בהתאם לתנאי המכרז או שההתקשרות נדרשת עד לתום מתן השירותים.
 6. יש לציין את משך הביצוע המשוער בחודשים.
 7. יש לציין האם אומדן שווי ההתקשרות לכל שלבי התכנון עולה / לא עולה על 1.5 מלש"ח.
מה נדרש בכדי להתניע הליך של פנייה פרטנית / הצעת מחיר?

ככלל, הגשת פנייה פרטנית על ידי מנה"פ תיעשה באותו האופן בו מגישים בקשה למינוי ספק מתוך מאגר מכרזי, בשינויים הבאים:

 1. יש להכין נספח א' – המכיל תיאור של הפרויקט, תיאור השירותים אותם נדרש הספק לבצע ולצרף את מפת הפרויקט.
 2. תנאי סף – יגובשו על ידי מנה"פ ביחד עם הגורם המקצועי בחברה ועליהם להיות מותאמים לסוג העבודה הנדרשת בפרויקט הספציפי ונוספים על תנאי הסף שנקבעו במכרז הרלוונטי.
מתי משתמשים בקבוצת חומר של מכרז מסגרת ומתי בקבוצת חומר של מאגר?

באתר החברה במסלול: "מידע לספקים ומכרזים" – "הודעות ועדכונים לספקים" מפורטת טבלת ההתמחויות וקבוצות החומר הרלוונטיות לכל דיסציפלינה (מאגר / מאגר מסגרת - מכרזי).

האם התקשרות עם גוף ציבורי מהווה ניגוד עניינים מבחינת חברת נתיבי ישראל?

כן, כאשר קיים ממשק בין אותו גוף ציבורי לבין הפרויקטים של נת"י. מקרים אלו יבחנו ויוכרעו על ידי המערך לניגוד עניינים בהתאם למדיניות החברה.

להלן עקרונות לדיווח לגבי גופים ציבוריים:

 • ספקים נדרשים לדווח אך ורק על קשרים בהם יש ממשק/ זיקה עם כבישים ו/או פרויקטים של נתיבי ישראל, ככל ומדובר בפרויקט פנים עירוני, אין צורך לדווח על קשרים.
  כמו כן, ככל ויש ממשק לכבישים ו/או פרויקטים נדרש לציין כביש ומקטע רלוונטי, על מנת שנוכל לבצע בחינה אד הוק.

 

 • יש לדווח בכל מקרה, גם אם אינכם יודעים האם מתקיים.

 

 • חשוב לציין, כי דיווח על גופים ציבוריים בסעיף 4 לטופס הצהרת ניגוד העניינים לא ישקף את מס' הכביש והמקטע המתממשק לכבישי/ פרוייקטי נתיבי ישראל, ולפיכך יש להקפיד על מילוי טופס ההצהרה כראוי.
מהי תדירות הדיווח על ניגוד עניינים?
כל ספק נדרש להגיש הצהרה בתחילת כל שנה לאחר קבלת בקשה מהמערך לניגוד עניינים. הגשת הצהרה במועד מהווה תנאי להיותך ספק פעיל שמקבל עבודות בחברה. מעבר לזה, ספקים מחויבים לדווח גם במהלך השנה על קשרים/ התקשרויות חדשות שלא דווחו במסגרת ההצהרה השנתית ע"י פנייה למערך לניגוד עניינים. באחריות הספקים לדווח ולהציף בפני החברה כל קשר עסקי ו/או ניהולי ו/או אישי המעלה חשש לניגוד עניינים בכל רגע נתון.
האם נספח הביטוח תקף לכל החוזים שלי מול נת"י או שצריך ביטוח נפרד לכל חוזה?
כאשר מדובר על אישור ביטוח מתוקף מינוי ממאגר ככלל הנספח הכללי עונה על הדרישות. לגבי אישור ביטוח מתוקף מכרז נדרש לבחון האם דרישות המכרז תואמות לדרישות המאגר. אם הדרישות תואמות אז ניתן להחיל את הנספח הכללי, אם הדרישות שונות אז יש צורך להעביר גם את אישור הביטוח הספציפי של המכרז.
מתי יש להמציא ביטוח בנוסח האחיד?
אישור ביטוח בנוסח האחיד רלוונטי רק לחוזים חדשים שנחתמו לאחר ה – 1.12.2019. לגבי חוזים / חוזי מסגרת/ מכרזים שנחתמו לפני 01.12.2109, נדרש להמשיך ולהציג את האישור ביטוח כפי שצורף לחוזה ואושר בעבר.
מהו תהליך אישור גיליון שכר הטרחה לאחר שמתכנן ממלא אותו?

לאחר מילוי גיליון שכ"ט הוא עובר לאישור מנה"פ ומשם לאישור מחלקת שכר טרחה בחברה (פרטי התקשרות עם מחלקת שכ"ט מופיעים באתר החברה).

איך ניתן לדעת האם שכר הטרחה שלי אושר?
מחלקת שכר טרחה פועלת בימי אלה על אפיון של דו"ח ניהולי שבאמצעותו כל מתכנן יוכל לעקוב אחר סטטוס כל גיליונות שכר הטרחה שלו.
למי ניתן לפנות עם שאלות בנושא שכר טרחה?
ניתן לפנות למנהל הפרויקט וככל שיש מחלוקת, באמצעות מנהל הפרויקט, ניתן לפנות למחלקת שכר טרחה.
למי ניתן לפנות עם שאלות בנושא שכר טרחה של מנהל פרויקט?

ניתוחי שכר טרחה של מנהלי הפרויקטים, המוגשים במערכת המחשבה, ניתנים למעקב בתוך המערכת.

למענה לגבי ניתוחים ידניים ניתן לפנות למנהל מחלקת הפרויקטים הרלוונטי (ממ"פ) או לגב' אינה בן ארי בחטיבת החוזים והתקשרויות בטל: 03-7355464.