המפרט הכללי

כותרת מספר הפרק
מוקדמות/בקרת איכות בביצוע הקבלן 00.02 קישור לקבצים
מוקדמות/בדק לתקופה של 5 שנים 00.03 קישור לקבצים
עבודות בטון באתר/עבודות בטון יצוק באתר 02.01 קישור לקבצים
עבודות בטון באתר/תיקון נזקים ברכיבי בטון 02.02 קישור לקבצים
מערכות ומתקני חשמל ובקרה/מערכות ומתקני תאורה 08.02 קישור לקבצים
עבודות בטון דרוך בגשרים 13 קישור לקבצים
מבני פלדה/גשרי שילוט מבנה 19.02 קישור לקבצים
מבנים תת-קרקעיים 21 קישור לקבצים
ביסוס עמוק-כלונסאות קידוחים וקירות -ביסוס חפורים יצוקים באתר 23 קישור לקבצים
עבודות פיתוח ושיקום נופי 40 קישור לקבצים
עבודות גינון והשקיה 41 קישור לקבצים
קירות תמך מקרקע משוריינת 43 קישור לקבצים
עבודות סלילה/עבודות הכנה 51.01 קישור לקבצים
עבודות סלילה/עבודות עפר 51.02 קישור לקבצים
עבודות סלילה/שכבות מצע ותשתית אגו"מ 51.03 קישור לקבצים
עבודות סלילה/שכבות אספלטיות במיסעות 51.04 קישור לקבצים
עבודות סלילה/עבודות ניקוז ומניעת סחף 51.05 קישור לקבצים
עבודות סלילה/עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות 51.06 קישור לקבצים
עבודות סלילה/ מוצרים גיאוסינתטיים 51.07 קישור לקבצים
עבודות סלילה/בדיקות גליות במיסעות 51.11 קישור לקבצים
עבודות סלילה/בקרת איכות באמצעות מדידת אגני שקיעות 51.12 קישור לקבצים
עבודות סלילה/תחזוקת מיסעות אספלטיות 51.21 קישור לקבצים
עבודות סלילה/יחידות סיוע מרחביות לתחזוקת דרכים 51.22 קישור לקבצים
עבודות סלילה/עבודות ניקיון בדרכים וצמתים 51.23 קישור לקבצים
עבודות סלילה/עבודות שילוט ותמרור 51.31 קישור לקבצים
עבודות סלילה/עבודות סימון כבישים 51.32 קישור לקבצים
עבודות סלילה/ מעקות וגדרות בטיחות מפלדה 51.33 קישור לקבצים
עבודות סלילה/אביזרי בטיחות להתקנה קבועה 51.34 קישור לקבצים
עבודות סלילה/הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי העבודה 51.35 קישור לקבצים
עבודות סלילה/מעקי בטיחות מבטון 51.36 קישור לקבצים
עבודות מנהור 54 קישור לקבצים
מערכות ביוב והספקת מים 57 קישור לקבצים
עבודות משלימות בגשרים/תפרי התפשתות 69.02 קישור לקבצים
מתרסים להנחתת רעש -אקוסטיקה וקירות אקוסטיים 71 קישור לקבצים