צמתים מעגליים לעומת צמתי צלב בכבישים בינעירוניים

צמתים מעגליים לעומת צמתי צלב בכבישים בינעירוניים

השוואה בין מעגלי תנועה לצמתים על בסיס מדדים בטיחותיים, זרימת תנועה וקיבולת.

בשנים האחרונות קיימת מגמה בחברה, כמו בעולם כולו, להתקין מעגלי תנועה במקום צמתים, בעיקר מסיבות בטיחותיות. למעגלי התנועה יתרון בטיחותי בכך שהוא מקטין את מספר הקונפליקטים של התנועות חוצות של כלי רכב.
מטרת המחקר הייתה לערוך השוואה בין מעגלי תנועה לצמתים על בסיס מדדים בטיחותיים, זרימת תנועה וקיבולת ובהתבסס על שלושה מקורות ידע שונים: סקירת הנושא בעולם, ניתוח תאונות בארץ וסקר מהירויות שנערך בשטח.

מתוך ההשוואה ניתן יהיה:

  • לאושש את הטענה לגבי בטיחות המעגלים ביחס לצמתים, בהתחשב במאפייני התנועה בארץ.
  • לבחון את הצמתים הקיימים ולהמליץ על הצמתים שאותם רצוי יהיה להחליף למעגלים.

המחקר כלל את השלבים הבאים:

1. סקירה ספרותית של מחקרים שבוצעו בנושא זה. שלב זה שימש להזנת השלבים הבאים. סקר הספרות התרכז בהשוואה שבין מעגלי תנועה וצמתים מהיבטים בטיחותיים היבטי קיבולת וסביבה. מתוך הסקר שכלל סקירה של מספר רב של מחקרים שבוצעו בעולם עולה באופן מובהק שמעגלי תנועה הינם בעלי רמת בטיחות גבוהה יותר בהשוואה לצמתים. במונחים השוואתיים של קיבולת, התוצאות אינן ברורות וחד משמעותיות.

2. ניתוח השוואתי של תאונות דרכים בכל הצמתים ומעגלי התנועה על בסיס הנתונים של החברה. חלק זה של העבודה נערך על פי השלבים הבאים:
א. עיבוד נתוני תאונות דרכים בצמתים לאורך דרכים בינעירוניות במהלך השנים 2005-2007, כולל סוג וחומרת התאונה, לצורך ביצוע השוואה בטיחותית ויצירת מאגר נתונים.
ב. עיבוד נתונים על מעגלי התנועה הקיימים לאורך הדרכים הבינעירוניות. נאספו נתוני ספירות תנועה, סוג הדרך ומספר נתיבים במעגלי התנועה הקיימים. נתונים אלה שימשו לצורך השוואה לצמתים בעלי מאפיינים דומים.
ג. עיבוד נתוני צמתים בסיכון. הנתונים לגבי צמתים אלה כללו ספירות תנועה, סוג הדרך ומספר נתיבים ושימשו בהשוואה למעגלי תנועה בעלי מאפיינים דומים.
ד. עיבוד של כל בסיסי הנתונים והכנת טבלת השוואה בין צמתים ומעגלי תנועה בעלי מאפיינים דומים. טבלה זו שימשה להשוואה של תאונות דרכים בצמתים ובמעגלי תנועה בעלי מאפיינים דומים. בסיס הנתונים שהוכן מהווה מאגר נתונים המרכז את כל המידע לגבי צמתים ומעגלי תנועה כאחד.

3. ביצוע סקר שטח במטרה לאושש את הממצאים של חקר הספרות ומאפייני התנהגות הנהגים בארץ. סקר השטח כלל מדידה של מהירויות בצמתים ובמעגלי תנועה בעלי מאפיינים דומים. מהירויות הנסיעה בגישה לצמתים ולמעגלי תנועה הייתה מדד בטיחותי נוסף להשוואה.
התוצאות של סקר המהירות הראו באופן מובהק כי מהירויות הנסיעה בגישה לצמתים גבוהות בהשוואה למהירויות הנסיעה בגישה למעגלי תנועה.

מסקנות המחקר:

  • צומת מעגלי הינו צומת בטוח יותר מצמתים רגילים. רמת הבטיחות נובעת הן ממהירות הנסיעה הנמוכות יותר במעגל בהשוואה לצומת והן ממספר קטן יותר של קונפליקטים במעגל ביחס לצומת.
  • מספר וחומרת תאונות הדרכים פחתו בצמתים אשר הוחלפו במעגלי תנועה.
  • נמצא כי מהירות הנסיעה בגישה למעגלי תנועה נמוכה ב-12 עד 25 קמ"ש לעומת הגישה לצמתים. ההפחתה במהירות הנסיעה גורמת לרמת בטיחות גבוהה יותר במיוחד במעגלים שהחליפו צמתים בינעירוניים בהם קיימת נטייה לנסיעה מהירה יותר.
  • עפ"י מחקרים שנערכו בעולם, קיבולת של מעגלי תנועה גבוהה מצמתים במקרה של נתיב לכל כיוון (צמתים קטנים), אולם יש לציין כי קיבולת מעגלי התנועה נגזרת מפילוג התנועה במעגל. לפיכך, המעבר למעגל התנועה בצומת צריכה להבחן בין היתר על פי פילוג הנפחים בצומת.

המלצות:

כשלב אחרון במחקר נערך ניתוח של הצמתים בסיכון לצורך בדיקת התאמת להחלפה במעגלי תנועה. ההמלצות העיקריות שעולות מתוך המחקר כוללת רשימות של צמתים שאותם מומלץ להחליף במעגלי תנועה.

רשימת הצמתים שאותם מומלץ לבחון באופן מפורט יותר לצורך החלפה למעגלי תנועה הינם:

צומת רמת הכובש - דרך מס’ 554
צומת כפ"ס מזרח - דרכים 55 ו-5504
צומת רחוב וייצמן - כפר סבא
צומת אבו סנאן - דרך מס’ 70
צומת נרבטה - דרכים 574 ו-6403
צומת טירה - דרך 554
צומת גזית - דרכים 65 ו-7276
צומת הודיה - דרכים 3 ו-232
צומת המייסדים - דרך מס’ 4
צומת המגרסות - דרך מס’ 3965
צומת הפיקוד- דרך מס’ 75

 

תקופת המחקר:2008-2009