מכללת נתיבים - המכללה לניהול תשתיות ותחבורה

 

כחלק מהשאיפה למצוינות מטפחת החברה את כוח האדם המקצועי. בכדי לצמצם את פערי הידע ולהעשיר את עובדי החברה וספקיה, הוקם בשנת 2006 מרכז 'נתיבים' למקצועות הדרך. המרכז פועל תוך מודעות מקצועית וחברתית, בהתאם למדיניות החברה ועל פי עקרונות וסטנדרטים אותם מכתיבה נתיבי ישראל.
 

לפעילות המרכז שתי מטרות מרכזיות:

- לתת מענה מיטבי למימוש המחויבות המקצועית של נתיבי ישראל בכל הקשור לתכנון, פיתוח ואחזקה של רשת הכבישים הבינעירוניים    בישראל.

 • - לפתח את הידע המקצועי הקיים ולהנחילו לכל העוסקים בתחום – עובדים, ספקים ונותני שירות לחברה.

 

המרכז פועל תוך שיתוף פעולה מקצועי עם לקוחות החברה וספקיה, באמצעות איגודים מקצועיים ומספק מסלול ההכשרה וההסמכה לספקים ונותני שירות לחברה, בהתאם לתנאי הסף שמכתיבה החברה מעת לעת. פעילות המרכז מכוונת לתהליכי הליבה בחברה ומשולבים בה מומחי תוכן מהאקדמיה ומהסקטור העסקי בתחומי העשייה של החברה.

קוים מנחים בהפעלת המרכז

המרכז פועל בהתאם למדיניות החברה ועל פי עקרונות וסטנדרטים שלה ופעילותו מכוונת לתהליכי הליבה בחברה. בפעילויות הלמידה משולבים מומחי תוכן מהאקדמיה ומהסקטור העסקי בתחומי העשייה של החברה. המרכז משמש גורם מכשיר ומסמיך את ספקי ונותני השירות של החברה, בהתאם לתנאי הסף שמכתיבה החברה מעת לעת.

תפיסת ההפעלה

 • המרכז ללימודי הדרך מעודכן ומטמיע את מגמות החברה – מו"פ, שת"פ בינ"ל וכד'
 • נערכים, בדרך קבע, סקרי צרכי למידה והדרכה מקיפים בקרב ספקי החברה ונותני השירותים
 • בכל סוג פעילות משולבים מומחי תוכן
 • לכל אירוע הדרכה נערך פיתוח הדרכה מובנה

 

מסלולי לימוד לדוגמא:

 • הבטחת איכות
 • מפקחי כבישים
 • ניהול פרויקטים
 • אבטחת אתרי עבודה
 • תהליכי עבודה ונהלים
 • נושאים סטטוטוריים וזכויות דרך
 • חוזים
 • סוקרי גשרים
 • ניהול סיכונים
 • תסקירי בטיחות

 

לפרטים אודות קורסים קיימים ועתידיים